•  Ik ben Sander Glas en heb ruime ervaring in het (speciaal)onderwijs als leerkracht, als leidinggevende en als interim directeur.

 

Al vaker speelde de gedachte om te beginnen met een eigen bedrijf, maar in december 2011 was het juiste moment daar. Na veel ervaring in het werkveld en diverse opleidingen, heb ik bewust mijn laatste contract ingeleverd. Vanaf nu wil ik dingen doen waar ik zelf voor kies en achter sta.

 

 

sander_glas_de_badplaats_utrecht

Mijn passie ligt in het helpen van organisaties (en mensen), waar "gedoe" is.

Hoe gaan we het nu en in de toekomst doen, zodat de sfeer, de samenwerking en de resultaten verbeteren?

 

In mijn visie is een onderneming succesvol, als de volgende onderdelen volop aandacht krijgen:


- Veiligheid binnen teams en organisaties; kan ik zijn wie ik ben en zeggen wat ik wil?
- Erkenning geven en ontvangen
- Goede communicatie
- Openheid en eerlijkheid naar elkaar

- Vertrouwen

 

Met De Badplaats kan ik mijn eigen visie volop vorm geven en die dingen doen, waarvan ik denk dat ze van belang zijn voor een gezonde en succesvolle onderneming en voor gelukkige werknemers.

 

 

Werkervaring

aug 2022 - heden         Interim Directeur bij SCOH, basisschool Oranjeschool

 

juli 2021- juni 2022      Interim directeur PI-scholen Prof. Waterink Noord & Zuid

       

juli 2020- juli 2021       Interim directeur bij stichting ZONOVA, basisschool Het Klaverb

 

aug 2019- juni 2020     Interim directeur stichting Proominent

 

april 2019- april 2020   Teamcoach stichting De Kleine Prins, Bilthoven

 

jan 2018- sept 2019     Interim algemeen directeur bij Stichting Sein, SO en VSO De Waterlelie

 

aug 2017- febr 2018    Interim directeur bij Stichting Bijzonderwijs, basisschool Onze Wereld

 

april 2017- juli 2017    Interim directeur bij stichting Bijzonderwijs, basisschool Mobiel

 

aug 2016- febr 2017    Interim locatie directeur bij stichting Kolom, VSO Alphons Laudy (ZMLK)

 

jan 2016-juli 2016       Interim directeur bij stichting Kolom, SBO St Paulusschool

 

april 2014- aug 2015   Interim directeur bij stichting Fluvius, basisschool 't Panorama

 

2012-2014 Interim Intern Begeleider & leerkracht, cluster IV, De Pels, Utrecht
  - coaching leerkrachten
  - teamontwikkeling
  - pedagogisch klimaat
   

 

2011-heden

 

Eigenaar "De Badplaats" voor interim management & teamcoaching

   
2011- heden Gezinscoach & trainer, De Opvoedpoli, Utrecht
  - coaching (individueel en groepen) gericht op hulpvraag gerelateerd aan opvoedingproblemen
   
2011-2012 Interim directeur, cluster IV, De Kleine Prins, Amsterdam
  - teamontwikkeling, invoeren taakbeleid, ontwikkeling pedagogische vaardigheden, invoeren gesprekscyclus
   
2008- 2011 Algemeen directeur, basisschool De Boemerang, 3 locaties, Utrecht.
  - teambuilding (40 fte); met als doel een goed samenwerkend team, dat samen een visie ontwikkelt, zicht heeft op de resultaten, opbrengstgericht werkt.
- ontwikkeling en implementatie Brede School Utrecht; met als doel verbetering onderwijsresultaten.
- renovatieplan gebouwen;voorwerk met bestuur, gemeente en afdeling huisvesting van de stichting met o.a. als resultaten: volledig gerenoveerd gebouw, goed binnenklimaat, groeiend leerlingaantal, tevreden medewerkers en ouders , positieve beeldvorming, hogere leerling-opbrengsten
   
1996-2008 Leerkracht- intern begeleider- directeur, De Pels, school voor cluster IV onderwijs (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) te Utrecht, (2005-2008)
  - ontwikkeling & realisering project "praktijkonderwijs in het Speciaal Onderwijs".
- opvoedondersteuning voor ouders en teamleden, o.a. het geven van advies en trainingen aan ouders en teamleden.
- ontwikkeling didactische vaardigheden leerkrachten; met als resultaat betere leerresultaten en een grotere opbrengst.
   
1990- 1996 Leidingevende (10 fte) Jeugdherberg, Grou (Friesland)
  - ontwikkelen schoolprogramma's voor aanwezige scholen. Jaarlijks vanaf maart t/m oktober.
- verantwoordelijk voor aanbod scholen.
   

 

 

Opleiding(en)

 

2019                leergang Verwaarloosde Organisaties, Joost van Kampen

 

2011 Praktische Psychologie voor directeuren Primair Onderwijs, Landsmeer, certificaat
   
2010 Leergang Teamcoaching voor professionals, Leiden, diploma
   
2006 Geregistreerd Register Directeur Onderwijs
   
2006 Schoolleiders-opleiding, seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht, diploma Master Special EducationalNeeds
   
2001 Training Remweg, Utrecht, certificaat
   
1999 (preventief) Ambulant begeleider, Utrecht, diploma
   
1998 PABO, Hogeschool van Utrecht, diploma
   
1995 Middenstandsdiploma, Den Haag , diploma
   
1987 PABO, Leeuwarden, propedeutisch examen
   
1985 HAVO, Heerenveen, diploma