De Badplaats houdt een lijst met boeken bij waar ze tijdens hun werk graag gebruik van maken, of die gewoon echt de moeite van het lezen waard zijn:

 

 

 

verse vis 

 

Verse Vis!

Sommige mensen beweren dat verandering moeilijk is. Maar een verandering in gang zetten is een fluitje van een cent; als u een echte uitdaging zoekt, probeer dan een verandering blijvend te maken - vooral een verandering die de steun vereist van alle medewerkers. Vasthouden aan een nieuwe cultuur, een betere werksfeer, doorlopende verbetering van een belangrijk klantenserviceprogramma of een participatievere managementstijl vereist het gebruik van unieke principes die heel anders zijn dan de principes die gebruikt worden om een verandering in gang te zetten.

Het wereldwijd gebruikte trainingsprogramma Vis! reikt een filosofie aan waarmee u een leukere, energiekere werkplek kunt creëren. En Verse vis! leert u hoe u ervoor zorgt dat die nieuwe situatie ook werkelijk blijft voortbestaan.
Verse Vis! vertelt het verhaal van nieuwe afdelingsmanager Rhonda, die te maken krijgt met een teruglopende belangstelling voor het ingezette veranderingstraject. Van een sushichef leert ze hoe ze ervoor kan zorgen dat de mensen gemotiveerd blijven en zich blijven inzetten om de Vis! filosofie tot een blijvend succes te maken.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 

wat je vindt mag je houden


  

Wat je vindt mag je houden:

Dr. Marshall Rosenberg, de grondlegger van het gedachtegoed 'Geweldloze Communicatie' zegt:

'Er zijn slechts twee zaken belangrijk in de kwalitatieve verbinding die we zoeken met onze medemens:

wat leeft er in ons en wat kan ik doen om het leven nog mooier te maken.' Wat je vindt mag je houden gaat dáárover en is geschreven voor iedereen die verandering wil in de communicatie met zichzelf,

in het gezin, de werksituatie en leefomgeving. Het geeft handvatten hoe dat zou kunnen; gewoon door

ons bewust te worden van onze oordelen, van wat we 'vinden' en waar we elkaar ongewild mee kwetsen, afremmen, op een ander spoor zetten, afschrikken enzovoort. Vanuit heldere situatiebeschrijvingen

voert Jan van Koert de lezer langs herkenbare en dagelijkse situaties waarin we juist níet aangeven wat er in ons leeft.

Een boek dat je (samen)leven kan veranderen door een ander wijze van communiceren,

die Van Koert Verbindend Communiceren noemt. 

 

 


 

krachtigeleraren

Krachtige leraren, prachtig onderwijs. Auteur Henk Galenkamp:

 

•     Vaak verloopt de communicatie tussen mensen in en om de school niet goed. Hoe komt dat en hoe is het te voorkomen? In dit boek worden de innerlijke houdingen van mensen (leraren, leerlingen, leidinggevenden) beschreven en het daaruit voortkomende gedrag. Thema's als macht en onmacht, onzekerheid, angst en negatieve  ervaringen,de beoordeling van leerlingen en leraren, (de)motivatie, pestgedrag, omgaan met agressie en radicalisering, komen aan de orde. Helder wordt uiteengezet welke dynamiek er speelt in de interactie tussen mensen.

Leraren, leidinggevenden en andere onderwijsfunctionarissen krijgen met dit inspirerende boek concrete handvatten om te werken aan meer contact en bezieling in de school. De onderwerpen in dit boek beperken zich niet tot het onderwijs, dus eigenlijk is het voor iedereen een interessant en leerzaam boek.

Onze dank gaat uit naar de schrijver van dit boek Henk Galenkamp en zijn vrouw Jeanette Schut.

 

 

 

 


 

geweldloos

Geweldloze Communicatie (ontwapenend en doeltreffend). Auteur Marshall Rosenberg:

 

•     Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall B. Rosenberg (1934) is de manier waarop we communiceren - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Hij laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien dat het ook anders kan: helder, direct en met aandacht en respect voor beide partijen. Zo worden latente conflicten voorkomen, verlopen onderhandelingen soepeler en kunnen gesprekken snel en met het gewenste resultaat worden afgesloten. Kortom, de communicatie verloopt ontwapenend en doeltreffend.

Dit boek is belangrijk binnen de werkwijze van De Badplaats. Mijn dank gaat uit naar Joanna Donk, van wie ik in okt 2007 het boek cadeau heb gekregen.

 

 

 

 

 

 


 

geweldloos

Kookboek voor Teams. Auteur Esther de Haan:

 

•    Dit boek is bedoeld ter inspiratie voor managers die hun teams willen coachen naar succesvolle teams. Daardoor kunnen teams met plezier en gezamenlijke verantwoordelijkheid hun resultaten halen.

'Kookboek voor teams' is voor teamcoaches die op zoek zijn naar variatie in de werkvormen die zij hanteren bij het coachen. En voor trainers die hun trainersvaardigheden willen uitbreiden met coachingsvaardigheden, zodat ze met minder energie meer resultaat behalen.

U krijgt 20 praktische oefeningen aangereikt, waarmee u zelf uw team kunt coachen. Net als in een kookboek zijn de oefeningen zo beschreven dat je als lezer de ingrediënten samenstelt, de bereidingswijze doorneemt en vervolgens zelf aan de slag kunt.

 

 

 

 

 

 


 

geweldloos

Ik ben oke, jij bent een sukkel. Auteur berthold Gunster:

 

•    Betweterige schoonzus, bemoeizuchtige baas of onhandelbaar kind? Stop ze te veranderen. Ze zijn wie ze zijn. En dat zal altijd zo blijven. Is dat erg? Nee. Denk het om. Ze zijn je goudmijn. Na de bestseller 'Ja-maar wat als alles lukt?, Huh?'! en 'Omdenken' is Berthold Gunster terug met een boek over een onderwerp wat iedereen zal aanspreken: relaties.

We hebben er elke dag mee te maken. Ze kunnen een bron zijn van stress en verdriet. Maar goede relaties zijn ook datgene wat ons vrolijk en gelukkig maakt.

In 'Ik ben oké jij bent een sukkel' past Berthold Gunster de theorie van het omdenken toe op relaties, zowel in zakelijke als privésituaties. Het doel is om een voor beide partijen waardevolle relaties te creëren. Al kan het in sommige gevallen betekenen dat de relatie beter kan worden beëindigd.

 

 

 

 

 

 


 

geweldloos

Succes op School. Auteurs Theo Schoenaker, Ewald Th. Müller, John M. Platt:

 

•    Onderwijs en opvoeding leven, getuige tv-programma's die eraan gewijd worden. Kinderen lijden onder (cito)stress en vertonen ongewenst gedrag. Hoe verbeteren we het welzijn in de driehoek ouders-leraar-kind? 'Succes op school' geeft waardevolle inzichten door aan ouders en leraren.
Leraren en ouders willen dat het kind gelukkig is en een plezierige schooltijd heeft. Daarvoor zijn twee zaken onmisbaar volgens Theo Schoenaker. Allereerst de verbondenheid tussen ouders, leerkrachten en kinderen. Verbondenheid versterkt het gevoel van eigenwaarde en stimuleert mensen om samen te werken.
In de tweede plaats is bemoediging essentieel: een innerlijke houding ten opzichte van het kind waarbij men zich richt op goed gedrag. Bemoediging zorgt voor verbluffende resultaten en harmonieuze relaties.

 

 

 

 

 


 

geweldloos

Aan de slag met Teamcoaching. Auteur Marijke Lingsma:

 

•    Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie binnen het team. Veel teamcoaches komen in de verleiding om te structureren en grip te houden op de processen in het team. Daarmee krijgen onderliggende denkpatronen in het team niet de kans aan de oppervlakte te komen. Het team leert dan niet van zijn eigen gedrag en blijft voor zijn proces afhankelijk van de teamcoach. In dit boek leert een teamcoach:
- te kijken naar het team als een geheel
- patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team
- met het team een effectief zoekproces aan te gaan
- omgaan met de paradox van sturen door los te laten.
- op basis hiervan hier-en-nu interventies te maken

Aan de hand van praktische voorbeelden en schema's wordt duidelijk hoe een manager teamcoaching vanuit systeemdenken kan toepassen. In het boek zijn voorbeelden van teamcoachingsbijeenkomsten opgenomen die de drempel verlagen om er werkelijk mee aan de slag te gaan. Het boek is bestemd voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, externe coaches en trainers die werken in profitbedrijven en/of non-profitorganisaties. Zij zijn betrokken bij veranderingsprocessen. Ze zijn erop gericht medewerkers in een groep te coachen in het bereiken van resultaten.

 

 

 

 

 


 

geweldloos

Vis! - Energie, passie & plezier, Auteurs Stephen Lundin, Harry Paul, John Christensen:

 

•    Stelt u zich voor: een werkomgeving waar iedereen elke dag met energie, passie en een positieve houding aan het werk gaat. Mensen die echt betrokken zijn bij hun werk, bij hun collega's en bij hun klanten.
De hoofdpersoon in dit verhaal is een manager die een volledig ingedutte afdeling onder haar hoede krijgt. De medewerkers zijn apathisch, hun werk laat ze koud en klanten zijn alleen maar lastig. Dan ontdekt de manager Seattle's Pike Place Vismarkt, een beroemde vismarkt die bekend staat vanwege de bruisende sfeer en de fantastische klantenservice.

Door een viertal eenvoudige punten toe te passen leert de manager hoe zij haar medewerkers kan inspireren, met als gevolg een enorme ommekeer op haar afdeling. Het verhaal is niet alleen een aansprekende metafoor, maar stelt ook actuele onderwerpen aan de orde die spelen in vrijwel elke organisatie (waaronder burn-out, het behouden van medewerkers, enzovoort).

De leerpunten van 'Vis!' zijn eenvoudig, direct toepasbaar en effectief - de sleutel tot een leukere en productievere werkplek.

 

 

 

 

Succes hebben betekent in staat zijn om je leven op jouw manier te leiden